Persoonsgebonden Budget (PGB)

Door de huidige bezuinigingen kunnen wij als Counselling Praktijk Gelderland vanaf 2012 geen nieuwe PGB’s (Persoonsgebonden Budget) aanvragen. Vanaf 2012 is het wel mogelijk om begeleiding te krijgen via ZIN (Zorg in Natura). De aanvraag van ZIN kan Counselling Praktijk Gelderland verzorgen, voorwaarde is wel dat u in het verzorgingsgebied Nijmegen woont. Meer informatie over het verzorgingsgebied kunt u vinden op site van VGZ-Zorgkantoor. Meer informatie over ZIN bij Counselling Praktijk Gelderland vindt u hier.

 

 

Wat is een Persoonsgebonden Budget (PGB)?

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) bestaat uit geldbedrag waarmee je zelf de begeleiding kunt inkopen die je nodig hebt.

 

Wat is begeleiding?

Begeleiding is gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfstandigheid.


Je kan hierbij denken aan hulp bij :

  • Het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur.
  • Het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk en inkomen.
  • Het maken van een dag of weekplanning.
  • Het structureren van de administratie.
  • Het oplossen van praktische problemen .

 

+ Wat zijn de voordelen van een PGB?

Je kan zelf je zorgaanbieder kiezen je bent dan niet afhankelijk van een toegewezen begeleider, coach of hulpverlener.

Je kan zelf afspraken maken.

Je kan zelf de financiën regelen.

 

- Wat zijn de nadelen van een PGB? 

Het nadeel van een Persoonsgebonden Budget (pgb) is dat je alles zelf moet regelen. Tussentijds en achteraf zal je verantwoording moeten afleggen over de besteding van je Persoonsgebonden Budget. Uiteraard betekent dit wat meer administratie.

 

Met welke instanties krijg je te maken? 

CIZ/Jeugdzorg 

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg bepaald hoeveel zorg iemand nodig heeft. 

 

Zorgkantoor

Als vast staat dat u recht heeft op een Persoonsgebonden Budget , dan stuurt het CIZ een indicatiebesluit. Het zorgkantoor bepaald aan de hand van de indicatie, welk bedrag je precies krijgt. Het Zorgkantoor betaalt het vervolgens, al of niet in termijnen.

 
Meer informatie?

 

Vragen?

Heb je vragen over wat Counselling Praktijk Gelderland voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.